فاکتور

اصناف و فروشگاهها

اصناف و فروشگاههای محترم، میتوانند با معرفی همکاران خود جهت عضویت در شبکه پایلا ، از هدایا و تخفیفات ویژه پایلا برخوردار گردند.


برای معرفی همکاران خود، کافیست اطلاعات زیر را به پایلا اعلام کنید :


  • نام فروشگاه
  • نام مدیریت/ صاحب فروشگاه
  • شماره تماس
  • آدرس و محدوده فروشگاه


برای اعلام اطلاعات فوق، لطفا با شماره تلفن  44625007  تماس بگیرید.
با تشکر


واحد توسعه بازار پایلا